english   

запитване  

Форма за запитване

Цената на пълното счетоводно, данъчно и ТРЗ абонаментно обслужване зависи от обема на документо оборота, численоста на персонала и спецификацията в дейноста на фирмата. 


До Вашите данни ще имат достъп единствено служителите на компания I Force.

 

 

 

 

Дейност на фирмата:

Статут на фирмата:

ООД ЕООД АД ЕТ

Износна дейност:

Да Не

Вносна дейност:

Да Не

Месечна документация:

 
Приблизителен брой банкови извлечения, приходно/разходна дейност и т.н.

Брой банкови сметки в лева:

Брой банкови сметки във валута:

Брой обекти:


Магазини, офиси, заведения, складове, цехове...

Общ брой осигурявани лица от персонала:

Регистрация по Закон за акцизите:

Да Не

Регистрация по ЗДДС:

Да Не

Регистрация в данъчно подразделение:


Посочете Вашето данъчно подразделение.

Капитали с чуждестранно участие:

Да Не

Телефон:

Лице за контакти:

e-mail:

   

Моля проверете Вашите данни за грешки